Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

23:42
Dostaliśmy w posiadanie noc, by być ludźmi, którymi nie jesteśmy za dnia.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viazouza zouza
23:37
6130 7166
Reposted fromutter-gibberish utter-gibberish viazouza zouza
23:35
23:34
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
Reposted fromherside herside viazouza zouza
23:33
9574 62b4

nails-n-bats:

irlroxy:

piasdatter:

therainbowgorilla:

aro-ace-wonderwoman:

meefling:

lizzerss:

i realize these are origami but i’d probably eat the fuck out of them anyhow

Making these is actually really relaxing

You know how?

How do you make these?

heres two different articles on how to make them

My awesome friend made me a box full and I make a wish on each one and the first is to see her one day to thank her.

Reposted fromherbcitty herbcitty viazouza zouza
23:32
Zamiast głowy wieża ciśnień!
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viazouza zouza
23:30
szczęście, akceptacja, ciekawość, czułość, dobroć, duma, optymizm, ekscytacja, entuzjazm, euforia, harmonia, miłość, zakochanie, nadzieja, niezależność, oczekiwanie, odprężenie, optymizm, pewność siebie, podniecenie, pożądanie, przyjemność, radość, rozanielenie, rozkosz, rozluźnienie, serdeczność, smutek, spokój, sympatia, szczęśliwość, uduchowienie, ufność, ulga, uniesienie, stanowczość, uwielbienie, wesołość, wybiórczość, wzruszenie, zachwyt, zadowolenie, zainteresowanie, życzliwość.
— pacierz na noc.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazouza zouza
23:24
2206 40fe
Reposted fromiamstrong iamstrong viawojna wojna
23:23

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna
23:21
0517 d915
depression
Reposted fromdeviate deviate viaczarnemajtki czarnemajtki
23:18
Cisza pozwala głośno myśleć.
— New Balance "Run" campaign
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
23:17
Ucz się dobrze, pracuj dobrze, baw się dobrze.
— Makaryn z Cedetu [w:] Przekrój nr 633, 26 maja 1957 r.
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki
23:11
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaczarnemajtki czarnemajtki
23:10
7757 ad21 500
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaczarnemajtki czarnemajtki
23:09
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
23:08
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaczarnemajtki czarnemajtki
23:07
23:06
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaarrives arrives
23:05
6326 e5a9
23:05
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viaglosyprzyjaciol glosyprzyjaciol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl